Regels voor Inschrijven

Ongeveer tweemaal per jaar wordt er door de Stichting Beroepsopleiding Lactatiekundigen (SBL) een studiedag georganiseerd. Alle studiedagen zijn geaccrediteerd voor lactatiekundigen. Voor de studiedagen worden Continuing Education Recognition Points (CERP's) toegekend.
De studiedagen zijn alleen toegankelijk voor gecertificeerd lactatiekundigen. Lactatiekundigen in opleiding zijn van deelname uitgesloten. Wanneer examen is gedaan, maar de uitslag nog niet bekend is, kan wel deelgenomen worden aan de scholingen.

Alle Nederlandse lactatiekundigen IBCLC worden na aanmelding daarvoor uitgenodigd. Op deze uitnodiging staat:

Programma van de dag

Locatie

Kosten

Aantal deelnemers

Wijze van aanmelding

Je krijgt een mail als het programma bekend is, het programma staat dan op deze site en men kan zich (digitaal) inschrijven. Ook wanneer de studiedag (bijna) vol is, wordt dat op deze plaats onmiddellijk vermeld.


Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling. Pas na betaling wordt je ingeschreven. Wij verzoeken je om per iDEAL te betalen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, maak dan het volledige bedrag over naar NL39 INBG 0007 3677 29.

Je ontvangt ongeveer een week voor de scholingsdag een mail met eventuele routebeschrijving of belangrijke wijzigingen. Bij annulering wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien je zelf voor vervanging zorgt of er kan iemand van de wachtlijst geplaatst worden, vervallen de administratiekosten. Als de annulering minder dan twee weken voor een studiedag plaatsvindt, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Na de studiedag krijg je een certificaat als bewijs van deelname, dit is ook het betalingsbewijs.

Powered by webXpress